Считано от 26.04.2010г. „Симеон-73” ООД промени своето седалище и адрес на управление, както следва:

„Симеон-73” ООД
гр. София,
ж.к. Разсадника, бл.9, вх.Б, партер
ЕИК: 121445403
ДДС: BG 121445403
МОЛ: Васил Петков

Published in News