Събота, 20 Септември 2008 18:24

ISO 9001:2001

 

„Симеон-73” ООД се стреми постоянно да удовлетворява изискванията и очакванията на своите клиенти, като им предлага висококачествени продукти и услуги на конкурентни цени, винаги съобразени с договорените условия и срокове; да открива и предотвратява възможно най-рано евентуални несъответствия, като ги отстранява своевременно; непрекъснато да проверява и подобрява ефикасността на процесите в Дружеството. За да изпълни по-добре тези свои цели, „Симеон-73” ООД изгражда и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2001, като непрекъснато подобрява нейната ефикасност.

Published in News