Във връзка с разрастването на „Симеон-73” ЕООД и разширяване на неговата дейност, беше извършена промяна в регистрацията на дружеството, като то се преобразува от Еднолично дружество с ограничена отговорност в Дружество с ограничена отговорност.

Останалите данни на фирмата остават непроменени както следва:

„Симеон-73” ООД
гр. София, ул. „Васил Петлешков” N. 14
ЕИК: 121445403
ДДС: BG 121445403
МОЛ: Васил Петков

Published in News