ISO 9001:2008

Четвъртък, 05 Януари 2012 07:39

 

През месец септември 2010г. внедрената в „Симеон-73” ООД Система за управление на качеството успешно мигрира към Международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, с което затвърди позицията си, че дейността му е насочена изцяло към удовлетвореността на клиента.