Качество-арматурна заготовка

Като допълващ елемент на Системата за управление на качеството, "Симеон-73" ООД е внедрило и Система за производствен контрол, гарантираща, че произвежданата арматурна заготовка отговаря на всички нормативни изисквания за съответствие на строителните продукти, като готовата продукция се придружава от всички необходими документи - сертификати за качество и декларации за съответствие.

Още в тази категория: « Качество ISO 9001